• Gratis verzending vanaf €100 (België)

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Lettuce Bee Green wil er zeker van zijn dat de relaties met zijn klanten zo vlot mogelijk verlopen. De algemene verkoopvoorwaarden hieronder zullen u, telkens u onze website bezoekt en bij Lettuce Bee Green koopt, duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot www.lettucebeegreen.be, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.

Alle producten die door Lettuce Bee Green aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendingskosten. Lettuce Bee Green behoudt zich het recht de prijzen ten allen tijde te wijzigen indien dit noodzakelijk is. Lettuce Bee Green kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen en prijzen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. Lettuce Bee Green doet zijn best opdat alle, door u bestelde producten, beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel. Lettuce Bee Green kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product. Alle aangegeven voorraden zijn slechts een indicatie.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Lettuce Bee Green wanneer Lettuce Bee Green de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website.

Verkoopsovereenkomst

Het verkoopcontract wordt opgemaakt bij de bestelprocedure. U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene voorwaarden. Het verkoopcontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd wordt door de betaling van de prijs door de koper. Lettuce Bee Green houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien bepaalde onregelmatigheden zich voordoen. U wordt hiervan binnen de 48 uur per e-mail op de hoogte gebracht.

Betaling - Levering - Afhaling

Alle orders dienen vooraf betaald te worden. Na ontvangst van uw betaling op onze bankrekening bij BNP Paribas Fortisbank op  BE88 0019 1289 2641 zullen de goederen, indien voorradig, binnen de vijf werkdagen verstuurd worden. Indien één of meerdere goederen niet in voorraad zijn,  dan kan een langere termijn van levering mogelijk zijn. Indien deze zich voordoet dan verwittigen wij u tijdig tenzij er een vermelding is voorzien op de website bij het bedoelde artikel.

Indien de leveringstermijn word overschreden buiten onze wil om, dan is annuleren niet mogelijk tenzij anders met de klant overeengekomen.

Afhalingen worden ter plaatse cash betaald of op voorhand overgeschreven op bovenstaande bankrekening. Indien gekozen wordt voor een overschrijving kunnen de goederen pas afgehaald worden als Lettuce Bee Green de betaling ontvangen heeft op de rekening.

Indien de wettelijke leveringstermijn van 30 dagen word overschreden buiten onze wil om, dan is annuleren mogelijk tenzij anders met de klant overeengekomen. Alle reeds betaalde sommen worden dan terugbetaald.

Verzendkosten

Onze producten worden verzonden via Bpost. Wij garanderen de klant dat wij steeds de voordeligste formule zoeken voor verzending.

De transportkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon. Indien niet akkoord met deze verzendkosten-of transportkosten kan u nog steeds terugkeren of annuleren.

Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking en andere kunnen niet verhaald worden op Lettuce Bee Green.

Terugzending

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van het verkoop afziet. De goederen dienen ongeopend en intact binnen een aanvaardbare termijn van 30 dagen teruggestuurd te worden. Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen.

Annulatie

Annulatie of wijziging van een bestelling is niet mogelijk tenzij bij wederzijds akkoord.

 

Klachten

Klachten kunnen per email ingediend worden via lettucebeegreen@gmail.be

Lettuce Bee Green verbindt zich ertoe elke klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen en te beantwoorden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

 

Lettuce Bee Green

Brugstraat 23

2340 Beerse

BTW nummer: BE 0773.379.020

BE88 0019 1289 2641

Email: lettucebeegreen@gmail.be

Tel: 0032.(0)493.16.68.32